CZ / EN
FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ

 • podpis Rezervační smlouvy
  (RS)
  - do 5-ti pracovních dnů
  úhrada rezervačního
  poplatku ve výši 100.000,- Kč
 • podpis Smlouvy budoucí
  kupní (SBK)

  - do 60-ti kalendářních dnů
  od podpisu RS

  - do 10-ti pracovních dnů
  od podpisu SBK úhrada
  Kupní ceny (KC) ve výši 15%
 • úhrada zbývající části KC
  ve výši 85%
    - do 14-ti
  kalendářních dnů
  ode dne
  podání prohlášení vlastníka
  na katastr nemovitostí
 • podpis Kupní smlouvy (KS)
  - do 14-ti kalendářních dnů
  ode dne úhrady celé KC

  Financujícím partnerem
  tohoto  projektu je ČSOB a.s.